Видео презентации върху Обединителния принцип

четвъртък, 24 септември 2015 г.

Семейната федерация: Пътя на мира е пътя на истинската любов

Пътя на мира е пътя на истинската любов
Семейната федерация за световен мир 

Най-важното за нашето духовно израстване е да живеем за другите. Според основателя на Семейната федерация за мир, д-р Мун, Божията любов се изразява в 4 аспекта; детска любов, братско-сестринска любов, съпружеска любов и родителска любов. Наричаме ги четирите свери на Сърцето. А целта на Семейната федерация е да установи глобална Култура на Сърцето, Любовта и Съвестта. 

Как се научаваме на любов? Сърцето на едно дете се развива от детска любов, към братско сестринска, за да се подготви за по-всеотдайната и неегоистична съпружеска любов. Щастието идва когато безкористно и себеотдайно живеем за другите. Ако искаме щастие в съпружеската любов трябва да живеем за другия, да сме готови да даваме и да забравяме какво сме дали, и да даваме отново и отново всеотдайно. Този принцип е ключът към разрешаването на всички проблеми. 

Според Божиите принципи индивидът трябва да живее за семейството, семейството за рода, рода за обществото, обществото за нацията, нацията за света, а света за космоса (физ. и дух. свят), космоса за Бог. С други думи и всяка религия и нация трябва да живее за другите, а не егоистично за себе си. Ако пресмятаме колко сме дали и търсим егоистични цели, тогава конфликтите ще са неизбежни, но пътя на любовта е точно обратния - даваме и забравяме. 

Къде се развива любовта? Любовта се научава и развива в семейството. Най-висшия израз на тази всеотдайна любов е родителската. Родителят е готов да даде живота си за своите деца. Когато развием това сърце, то се изразява и на обществено ниво. Ако политиците и лидерите в обществото имаха родителско сърце, те никога не биха се облагоденствали на гърба на народа си, а биха дали всичко за тяхното благоденствие. В бъдещия идеален свят лидерите на обществото ще се избират точно по този принцип - според степента на тяхната саможертвеност и всеотдайност в полза на обществото. 

Ние искаме да изградим такъв свят на истинска любов, в който да се усъвършенстват четирите свери на сърцето и установи 'Култура на Сърцето' и истинската любов. Бъдещите поколения, израстнали в семейства на истинска любов, не биха били способни да извършат кражби, насилие или влязат във войни. Съвестта и сърцето им не биха им позволили. Напротив, те биха преживяли болка дори от мисълта за такива егоистични действия. 

Световната федерация за мир развива огромна дейност на световно ниво за да обучи цялото общество, включително и лидерите му за да разберат тези основополагащи, аблолютни приницпи. Проектите ни за мир прокарват пътя за въплащаването на тези идеали на практика и премахването на бариерите и омразата от миналото.

За по пълно разбиране на целите и идеалите ни прочетете някои от следните книги:
Бестселър в Корея издаден 2010 г.

Основното учение на д-р Мун: Подготвителен материал със схеми.

Обединителна мисъл: Идеологията на 'Главното крило' (12 лв.)
Представя цялата философска система (415 страници)... обхваща всички основни аспекти (Онтология, Епистемология, Аксеология и Праксеология) на философското познание и методология. 

Изследва корена на греха и причините на неморалността и страданието

Биография - периода в концентрационния лагер и ранните години на църквата


Семейна Федерация за Световен Мир 
Пишете ни ако имате конкретни въпроси и с какво ние бихме могли да ви помогнем. Посетете ни в Посолството на Мира, за да се включите в наши дейности и Семинари. Ние работим с всички религии, деноминации, неправителствени организации и хора на съвестта от всички области на живота. Повече за световната ни дейност в долните линкове:

За световната дейност на Семейната федерация

За дейностите на Вселенската Федерация за Мир в Европа

Глобална дейност: 

Няма коментари:

Публикуване на коментар